tripkit-android / com.skedgo.tripkit.ui.tripresults / TripSegmentViewModel / setSegment

setSegment

fun setSegment(trip:Trip, segment:TripSegment):Unit